Kontakt

E.I.C. logo
Electronic International Commerce Sp. z o.o.

02-434 Warszawa
ul. Łuki Wielkie 3/5Centrala: (22) 594 83 83
Fax: (22) 594 83 84
E-mail: eic@eic.com.pl
Internet: www.eic.com.plFormularz kontaktowy »numer KRS:
0000117595
numer NIP: PL 521-15-82-697
numer REGON: 012247398
numer GIOŚ: E0001751W

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy PLN 50.000 wpłacony w całości.